خط مشی

باغ شادونه در سال ۱۳۹۰ به منظور ایجاد بستر و فضای مناسب و به روز در امر آموزش و پرورش با بارورسازی خلاقیت و توانایی های کودکان شهر شیراز تاسیس گردید . این موسسه به منظور رعایت الزامات قانونی و بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت حرفه ای خود را بر اساس استانداردهای OHSAS 18001-2007و ISO 90001-2008 همچنین به منظور تأمین الزامات والدین و کودکان و اطمینان از افزایش رضایت والدین ، برنامه های خود را بر اساس استانداردهای ISO 10004-2012 و ISO 10002-2014 طرح ریزی و در این راستا  اهداف ذیل را دنبال می نماید :

۱- تعهد به  رعایت قوانین و مقررات ملی و استانداردهای بین‌المللی

۲- بهبود مستمر در فرآیندها و زیرساخت‌های آموزشی و پرورشی

۳- ارتقاء سطح کیفیت خدمات ارائه شده

۴- ارتقاء توانمندی ها و آموزش های کارکنان و مربیان و به روز رسانی تجهیزات آموزشی و پرورشی

۵- کاهش مستمر در ریسک‌های مرتبط با خطرات محیط کار به منظور ایمن‌سازی محیط مهدکودک

۶- کاهش مستمر تاثیر عوامل زیان بار شغلی در محیط کار به منظور کاهش ریسک‌های ناشی از خطرات محیط کار

۷- برقراری کانال های ارتباطی مناسب و نوین ، جهت سهولت  دریافت نظرات و انتقادات والدین

۸- پاسخگوی و رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات در حداقل زمان ممکن

۹-شناسایی علل ریشه ای انتقادات و اصلاح و بهبود مستمر فرآیندها با هدف کاهش انتقادات و جلب رضایت والدین

با سپاس از کلیه پرسنل گرامی که با همدلی و تلاش خستگی ناپذیر ما را در همیاری و پشتیبانی می نمایند مسئولیت اصلی برقراری و استقرار سیستم مذکور بر عهده اینجانب می باشد و نماینده مدیریت و سایر مربیان و پرسنل گرامی مسئولیت اجرا و مشارکت در جهت افزایش رضایت والدین را عهده دار می باشند.

مسئولیت طرح‌ریزی ، هدایت و نظارت مستمر بر کارکرد صحیح برنامه مذکور بر عهده نماینده  اینجانب در سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشد که گزارش های خود را به طور منظم و بر اساس ممیز های داخلی و انجام جلسات بازنگری مدیریت، در جهت بهبود مستمر ، متناسب با کارایی سیستم ارائه می نماید.

 

 

حق شناس

مسئول باغ شادونه